• 056-595052, 596052, 596809
 • acibharatpur@gmail.com
News & Notices
Former Board Member
profile
श्री बद्रीप्रसाद अधिकारि
अध्यक्ष
 • badriprasad@gmail.com
 • 9855057533
 • २०८०-३-५ to २०८२-३-५
 • सतनचुली होटेल
profile
श्री युवराज श्रेष्ठ
सदस्य
 • yobrajshrestha@gmail.com
 • 9855056713
 • २०८०-३-५ to २०८२-३-५
 • शिवशक्ति मौरीपालन तथा मह उत्पादन स्रोत केन्द्र
profile
श्री विक्रम सापकोटा
सदस्य
 • bikramsapkota@gamil.com
 • 9855058722
 • २०८०-३-५ to २०८२-३-५
 • श्री आर्य फुडस्
profile
श्री सुधा सुवेदी पौडेल
सदस्य
 • sudhapoudel67@gmail.com
 • 9855059005
 • २०८०-३-५ to २०८२-३-५
 • गौरव नेपाल प्रा.लि.
profile
श्री कर्मा ओङगेल रुम्बा लामा
सदस्य
 • karmaongdelrumbalama@gmail.com
 • 9845063783
 • २०८०-३-५ to २०८२-३-५
 • विमला थाङका उद्योग