• 056-595052, 596052, 596809
  • acibharatpur@gmail.com
News & Notices
News

आ.व. २०८१/०८२ को मौद्रिक नीतिका लागि चितवन उद्योग संघको तर्फबाट नेपाल राष्ट्र बैकलाई दिइने सुझावका संकलनका लागि चितवनमा रहेका वाणिज्य बैकका province head तथा cluster head हरुसँगको बैठक पश्चात्

2024-07-03
आ.व. २०८१/०८२ को मौद्रिक नीतिका लागि चितवन उद्योग संघको तर्फबाट नेपाल राष्ट्र बैकलाई दिइने सुझावका संकलनका लागि चितवनमा रहेका वाणिज्य बैकका province head तथा cluster head हरुसँगको बैठक पश्चात्

आ.व. २०८१/०८२ को मौद्रिक नीतिका लागि  चितवन उद्योग संघको तर्फबाट नेपाल राष्ट्र बैकलाई  दिइने सुझावका संकलनका लागि  चितवनमा रहेका वाणिज्य बैकका province head तथा cluster head हरुसँगको  बैठक पश्चात्