कर्मचारी

profile
श्री गणेशप्रसाद सिलवाल (कार्यकारी निर्देशक)
gpsipiple@gmail.com, ९८५५०८५५८२

profile
श्री गोविन्दप्रसाद पौडेल (प्रशासकिय अधिकृत)
govind@gmail.com, ९८५५०१२४६५

profile
श्री प्रमिला थापा (व्यवस्थापक)
pramila@gmail.com, ९८५५०१६४७२

profile
श्री राजु भट्ट (सञ्चार अधिकृत)
rajchitwan@gmail.com, ९८५५०५५५६८

profile
श्री सुरेन्द्र ठाकुर (लेखा अधिकृत)
surendra.thakur@gmail.com, ९८४५०६०८२०

profile
श्री दीपक दुवाडी (इभेन्ट अधिकृत)
deepakduwadi@gmail.com, ९८५१२४४४५३

profile
श्री प्रवेश अधिकारी (लेखापाल)
prabeshadhikari@gmail.com, ९८६७८८३६४९

profile
श्री सुजाता हुमागाईं (कर्जा सहायक)
sujatahumagain@gmail.com, ९८४५७०८६०९

profile
श्री उमेश श्रेष्ठ (फिल्ड सहायक)
umeshshrestha@gmail.com, ९८४५३५६९२१

profile
श्री प्रेमकला भुजेल (कार्यालय सहायक)
premkalabhujel@gmail.com, ९८४५९२२९६६

profile
श्री शोभा थापा (कार्यालय सहायक)
shovathapa@gmail.com, ९८५५०८४८५५

profile
श्री तेजिया थापा (कार्यालय सहायक)
tejiathapa@gmail.com, ९८२६२७६१६९

profile
श्री अरुषा सुवेदी (कार्यालय सहायक)
arushasubedi@gmail.com, ९८६५५०६८६६

profile
श्री विकास भट्ट (कार्यक्रम अधिकृत)
bikashbhatt@gmail.com, ९८४६३४००७७