हाम्रो नमूना गल्स होस्टेल

Contact person: 
श्री संझना रेग्मी
Address: 
भरतपुर–१२
VDC/Mun: 
भरतपुर–१२
Phone: 
9845023033
Type: 
साधारण सदस्य