लाइभ केयर नेपाल प्रा. लि.

Contact person: 
श्री कृष्ण प्रसाद अधिकारी
VDC/Mun: 
भरतपुर-६
Phone: 
०५६-५२२१२७, ९८५५०५५३१४
Type: 
साधारण सदस्य