नेपाल मिनरल एण्ड फर्टिलाइजर उद्योग

Contact person: 
श्री रबिन अधिकारी
VDC/Mun: 
भरतपुर-६
Phone: 
०५६-५२२१२७, ९८४१४०३८६०
Type: 
साधारण सदस्य