नेपाल एग्रो सिड्स एण्ड इन्पुट्स कम्पनी प्रा. लि.

Contact person: 
श्री हरि राज भट्टराई
VDC/Mun: 
भरतपुर-५
Phone: 
9855057346
Type: 
साधारण सदस्य