नारायणी इलेक्ट्रो मेकानिक एण्ड कृषि औजार उद्योग

Contact person: 
श्री दिनेश कुमार शाह
VDC/Mun: 
भरतपुर-५
Phone: 
०५६-५७१७८०, ९८५५०५४३७६
Type: 
साधारण सदस्य