जस्मीन पेन्ट्स प्रा.लि.

Contact person: 
श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल
VDC/Mun: 
भरतपुर-५
Phone: 
०५६-५३१४४५, ९८५५०५६३८५
Type: 
साधारण सदस्य