कामना ब्याग उद्योग

Contact person: 
श्री गोविन्द अर्याल
VDC/Mun: 
भरतपुर-४
Phone: 
०५६-५७१८८०, ९८५५०६४१८०
Type: 
साधारण सदस्य