उद्योग दर्ता गर्न आवश्यक पर्ने कागजातहरु

 

चितवन उद्योग संघको सदस्य कसरी बन्न सकिन्छ ?
 
तपाई यदि चितवन उद्योग संघको सदस्य बन्नुभएको छैन भने चितवनका सम्पूर्ण विषय, वर्ग र स्तरका उद्योगहरूको छाता संगठन चितवन उद्योग संघमा आवद्ध हुनुहोस् । तपाईले तल उल्लेखित निम्न प्रक्रियाहरु पूरा गर्नुभएको खण्डमा संघको सदस्य वन्न सक्नुहनेछ । सदस्यता आवेदन फाराम संघको भरतपुरस्थित कार्यालयवाट निःशुल्क प्राप्त गर्न सकिनेछ । जसमा निम्न लिखित कागजातहरु समेत संलग्न गरि पेश गर्नुपर्नेछ ।
 
1) नेपाल सरकारको उद्योग मन्त्रालय, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, जिल्ला घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय वा आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा दर्ता भएको उद्योग /फर्म / कम्पनी प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी–१ प्रति
2) प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालकको नागरिकताको प्रमाणित प्रतिलिपि– १ प्रति 
3) हालसालै खिचिएको पासपोर्ट साइजको फोटो –२ प्रति
4) प्रा.लि.को हकमा – प्रवन्धपत्र र नियमावली
5) साझेदारी व्यवसायको हकमा –साझेदारको आधीकारीक पत्र
6) प्रोपाइटर सीप व्यवसायको हकमा – सम्वन्धित प्रोपाइटरको अनुपस्थितिमा निजको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिको नाममा लेखिएको मञ्जुरीनामा सहितको आधिकारीक पत्र ।
7) वस्तुगत र आवद्धको लागि विधानको प्रतिलिपि, कार्यसमितिको निर्णय र नामावली र ठेगाना ।
8) संस्थाको विधान बमोजिम ३ देखि १० करोडसम्मका उद्योगलाई एशोसिएट, १० देखि २५ करोडसम्मको लागि प्रिमियम एशोसिएट र २५ करोडदेखि माथिका उद्योगलाई गोल्डेन एशोसिएट सदस्य कायम गरिनेछ ।
 
संघमा सदस्यता लिएकाहरुको हकमा
1) माथिको सबै
2) संघबाट प्रदान गरिएको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि–१ थान
 
 
संघको सदस्यले प्राप्त गर्न सक्ने सेवा, सुविधाहरु 
 
चितवन उद्योग संघ, चितवनका सम्पूर्ण विषय, वर्ग र स्तरका उद्योगहरूको छाता संगठन भएकाले संघको सदस्यता लिनुभएको खण्डमा निम्न उल्लेखित सेवा र सुविधा उपयोग गर्न पाउनु हुनेछ ।
 
1) तपाईको उद्योग, व्यवसायमा परेको व्यक्तिगत व्यवसायिक समस्याको समाधान गर्न सहयोग गर्ने र सल्लाह ÷ सुझाव दिनेछ ।
2) संघको सदस्य भएपछि उद्योगी व्यवसायीको सञ्जालभित्र पसिने हुँदा त्यहाँभित्र आफ्नो उद्योग, व्यवसायको विकास, विस्तार र प्रवद्र्धन गर्न ठूलो प्लेट फर्म प्राप्त हुनेछ ।
3) तपाईं आफैले सीप र क्षमताको विकास गर्ने कार्यक्रम गर्दा वढि खर्चिलो हुने हुँदा संघले सञ्चालन गरेको तालिम, गोष्ठी, सेमिनार जस्ता महत्वपूर्ण कार्यक्रममा सहभागी भई आफ्नो व्यवसायिक सीप र क्षमता अभिवृद्धि गर्न पाउनु हुनेछ ।
4) राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरवाट आयोजना हुने प्रदर्शनी एंव मेलामा सहभागी भई आफ्नो वस्तुको प्रवर्धन गर्न पाउनुहुनेछ ।
5) संघले प्रदान गर्ने विभिन्न सेवामूलक कार्यहरुमा सहुलियत र सुविधा पाउनु हुनेछ ।
6) संघले प्रकाशित गर्ने क्यालेन्डर, वुलेटिन र मेम्वर डाइरेक्टरी लिन पाउनु हुनेछ ।
7) आफ्नो क्षेत्र भन्दा वाहिर रहेका व्यवसायीक प्रतिष्ठानहरुसंग सम्पर्क राख्ने अवसर पाउनु हुनेछ ।
8) संघ मार्फत उद्योग सम्वन्धि अवलोकन भ्रमण तथा सेमिनारमा भाग लिन पाउनु हुनेछ । 
9) स्थानीय, प्रादेशिक तथा संघीय सरकारसँगको छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी भई उद्योगी, व्यवसायी मैत्री नीति नियम बनाउन सल्लाह सुझाव प्रदान गर्न सक्नुहुनेछ । 
10) चितवन उद्योग संघ अन्तर्गत “औद्योगिक सहकार्यका लागि सहकारी” भन्ने भावनाबाट स्थापित चितवन औद्योगिक विकास साकोसको सदस्य बन्न पाईनेछ र आफ्नो उद्योगको लागि पूँजी जुटाउन नियमानुसार कर्जा सुविधा लिन सकिनेछ । 
11) आफ्नो उद्योग, व्यवसायको अभिभावक एंव संरक्षकको रुपमा संघलाई पाउनु हुनेछ ।